Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza 8 listopada 2021 r. wszystkich zainteresowanych tematyką zmian klimatycznych, w szczególności przedstawicieli środowiska akademickiego na warsztat online „Upowszechnianie wiedzy na temat zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju”.

 

W trakcie szczytu klimatycznego w Glasgow – COP 26 włączamy się w upowszechnianie rzetelnej wiedzy na temat zmian klimatycznych, wskazujemy źródła informacji, z których warto korzystać oraz zwracamy uwagę, jak ważny jest wzrost świadomości społecznej dla przeciwdziałania negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego.

Rola edukacji zwiększającej świadomość problemu i kreującej wrażliwość środowiskową młodych pokoleń jest nieoceniona. Dyskusję na ten temat podejmą przedstawiciele środowiska akademickiego – członkowie Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni koordynowanej przez Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH.

Już ponad 80 szkół wyższych podpisało Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni wypracowaną przez grupę roboczą. Mamy nadzieję, że zapowiadane webinarium będzie impulsem do szerszego włączania edukacji o zmianach klimatu i zrównoważonym rozwoju w programach uczelni sygnatariuszy Deklaracji, a także uczelni, które planują dołączenie do tego grona.

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo na platformie YouTube i na kanale Facebook Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Warsztat został przygotowany przez Grupę roboczą ds. społecznej odpowiedzialności uczelni działającą w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Materiały

Informacje o wydarzeniu na stronie Grupy roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni
Informacje o wydarzeniu na stronie wydarzeń CSR

 

Biznes i Ekologia

BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki
BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki_1
BiE2_150_ jubileuszowy_1
BiE2_149_podglad_rozkladowki_1
Previous Next
1 2 3 4