Magazyn BIE

 • P&G ogłasza ambicje osiągnięcia zerowej emisyjności netto w łańcuchu dostaw i działalności operacyjnej
 • P&G publikuje Plan Przeciwdziałania Zmianom Klimatycznym i wyznacza nowe cele oparte na badaniach naukowych.

Procter & Gamble ogłasza kompleksowy plan przyspieszonych działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym. Firma wyznaczyła sobie nowy cel, zakładający osiągnięcie zerowej emisji netto gazów cieplarnianych w obrębie swojej działalności operacyjnej i łańcucha dostaw (od dostawcy surowców do sprzedawcy detalicznego) do 2040 roku. Ponadto koncern, wskazuje cele pośrednie, których realizacja do 2030 roku, pozwoli mu na przyspieszenie działań na rzecz klimatu jeszcze w bieżącej dekadzie.

Add a comment

16 września 2021 roku w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyło się wydarzenie KULTURA NATURA PRZYSZŁOŚĆ, które rozpoczęło dyskusję nad rolą, jaką kultura, podobnie jak biznes mogą odgrywać dla natury. Wydarzenie powiązane jest z obchodami 30 lat działalności Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Symbolicznym momentem wieczoru było złożenie zobowiązań klimatycznych przez przedstawicieli biznesu w Kapsule dla Klimatu. Ich realizacja ma nastąpi do 2030 roku. Klucz do Kapsuły przekazany został młodemu pokoleniu, które w 2030 roku wejdzie w dorosłość i zweryfikuje złożone obietnice. Wydarzenie odbyło się z udziałem przedstawicieli Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, przedstawicieli administracji, biznesu, partnerów.

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa od 30 lat działa na rzecz natury, realizując w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. Z okazji okrągłego jubileuszu, a także w obliczu zmian, jakie zachodzą na naszej planecie, Centrum stworzyło w niezwykłej scenerii Muzeum Króla Jana III w Wilanowie przestrzeń do inspiracji, motywacji i tworzenia nowych inicjatyw. W trakcie wydarzenia KULTURA NATURA PRZYSZŁOŚĆ odbyły się panele tematyczne i debaty, na których prelegenci mówili o zrównoważonym rozwoju i potrzebie skupienia się na naturze, zarówno w przestrzeni biznesowej, jak i wśród przedstawicieli kultury. Alexandre Caldas, przedstawiciel Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska podkreślił, że „ Kultura odgrywa ważną rolę w dbaniu o środowisko naturalne i osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Mierzymy się z wyzwaniem klimatycznym i utratą różnorodności biologiczne. Edukacja w tym obszarze jest najważniejsza, jeżeli chcemy osiągnąć zmianę kulturową. Centrum UNEP/GRID-Warszawa pokazuje, że budowanie partnerstw z kulturą i biznesem ma znaczenie dla ochrony środowiska. ”

Każdy z uczestników mógł również dołączyć do jednego z ośmiu stolików dyskusyjnych i dowiedzieć się o ryzyku klimatycznym z perspektywy różnych sektorów biznesu. „Nasz jubileusz jest pretekstem do spojrzenia w przyszłość. Po 30 latach pracy na rzecz planety, chcemy dalej motywować i inspirować do wspólnych działań. Zmieniajmy świat na lepsze i dbajmy o naturę - zacznijmy od tego, co możemy zrobić łącząc potencjały. Mówiąc o kulturze i biznesie otwieramy nowy rozdział. Kapsuła dla Klimatu jest symbolem, realnych działań by przestać żyć na kredyt przyszłych pokoleń.” – tak o całym wydarzeniu mówiła Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa. 

ZOBOWIĄZANIA KLIMATYCZNE

Kryzys klimatyczny jest jednym z największych wyzwań, przed którym kiedykolwiek stanęła ludzkość i jednocześnie pierwszym, który zmusza do globalnej współpracy ponad podziałami. Coraz częściej mierzymy się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi takimi jak upały, powodzie, huragany czy susze. Dotykają one już nie tylko odległych nam obszarów, ale coraz częściej państw europejskich. Dlatego, by zapobiec tym zdarzeniom, już teraz należy podjąć radykalne działania, których efektem musi być zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i poprawa efektywności energetycznej do 2030 roku. Najbliższe lata, to czas, żeby działać, nie tylko na szczeblu administracyjnym. Sektor biznesu odgrywa kluczową rolę w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dlatego w ramach swojego okrągłego jubileuszu Centrum UNEP/GRID-Warszawa postanowiło zaprosić przedstawicieli biznesu do złożenia wiążących zobowiązań klimatycznych do 2030 roku. Do akcji #zobowiazaniedlaplanety2030, włączyło się łącznie 22 przedstawicieli biznesu, w tym uczestnicy programu Climate Leadership oraz wszystkie firmy, które chciały dołączyć do społeczności liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz przeciwdziałania nieodwracalnym zmianom klimatycznym.

W Kapsule dla Klimatu znalazły się zobowiązania:

 • pl - do 2022 roku co najmniej 2,5 miliona przesyłek zamawianych miesięcznie na platformie Allegro będzie wysyłanych w przyjaznych środowisku opakowaniach.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A. - zwiększenie udziału zielonych aktywów w portfolio banku z obecnych 36% do 50% do 2023r., a co za tym idzie szersze wsparcie klientów w realizacji inwestycji proekologicznych.
 • BASF Polska - wyeliminowanie w ciągu roku odpadów z tworzyw sztucznych z 200 ha upraw warzywniczych w Polsce poprzez rozwój oferty folii biodegradowalnych do ściółkowania oraz przejście na korzystanie w 100% z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w zakładzie produkcji katalizatorów samochodowych BASF w Środzie Śląskiej w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A. - merytoryczne przygotowanie nowo powołanej Sustainability Community do rozwijania i wdrażania strategicznych projektów ESG, wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz rozwój oferty produktów i usług Banku wspierających transformację energetyczną: osób indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw.
 • Couderq & Partners - poszerzenie baz danych budynków biurowych w 10 największych afrykańskich miastach do roku 2030, umożliwiające analizę dostępnej przestrzeni, jej efektywne użytkowanie oraz zmniejszanie jej śladu węglowego.
 • ERGO Hestia S.A. - wdrożenie nowoczesnej platformy do szkolenia kierowców z ekojazdy w celu zmniejszenia średniego zużycia paliwa o 5% na 100 km.
 • Fabryki Mebli „FORTE” S.A. - edukacja klientów w zakresie prawidłowego segregowania odpadów generowanych z opakowań wyrobów firmy oraz lepsze wykorzystanie kupowanych surowców. Do końca 2025 roku: - ograniczenie o 10% udziału materiałów opakowaniowych średnio na paczkę we wszystkich wyrobach, - wdrożenie 100% materiałów opakowaniowych nadających się do recyklingu.
 • Grupa Danone - objęcie do końca 2023 roku 100 procent dostawców mleka w Polsce programem weryfikacji praktyk rolnictwa regeneratywnego oraz promowanie diety fleksitariańskiej wśród konsumentów w kraju.
 • Kompania Piwowarska S.A. - osiągnięcie do roku 2030 neutralności węglowej browarach w Poznaniu, Tychach i Białymstoku oraz redukcja o 30% w stosunku do 2020 r. emisji CO2 w Zakresie 3 (zakup surowców i sprzedaż produktów).
 • Lafarge - redukcja emisji CO2 o 55% do 2030 r. w porównaniu do 1990 r. dzięki inwestycjom takim jak modernizacja Cementowni Małogoszcz i innowacyjnym oraz zrównoważonym rozwiązaniom budowlanym o obniżonym śladzie węglowym.
 • Mc Donald’s Polska Sp. z o.o. - od 2025 roku wszystkie opakowania będą pochodziły ze źródeł odnawialnych, pochodzących z recyklingu lub certyfikowanych źródeł, a 100% opakowań z restauracji będzie poddawane recyklingowi.
 • Netguru - osiągnięcie neutralności klimatycznej do końca 2022 roku.
 • Nhood Polska - deklarujemy powstanie dwuhektarowego parku w ramach naszego projektu Wilanów Park. Dzięki roślinności w parku absorbcja dwutlenku węgla wyniesie 500 kg, a produkcja tlenu 370 kg rocznie
 • Myhive - wdrożenie 20 projektów ekologicznych pod hasłem #myhiveourfuture związanych z ograniczeniem negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko naturalne oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród najemców, co przełoży się na zmianę ich nawyków w pracy i w życiu prywatnym.
 • O’right - do roku 2025 pozyskiwanie 100% energii elektrycznej, wykorzystanej w swojej bezpośredniej działalności biznesowej, ze źródeł odnawialnych i utrzyma ten stan w roku 2030.
 • PEKAO S.A. - ograniczenie śladu węglowego do 2030: osiągnięcie neutralności klimatycznej własnej (zakres 1. i 2.) i ograniczenie emisji CO2 w łańcuchu wartości (zakres 3.).
 • Samsung Electronics Polska - wspieranie procesu tworzenia innowacji na rzecz klimatu przy wykorzystaniu nowych technologii oraz zaangażowaniu startupów i młodego pokolenia.
 • Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - opracowanie planu dojścia przez Białostocki Obszar Funkcjonalny do stanu neutralności klimatycznej do roku 2050 i podjęcie działań, umożliwiających jego realizację”.
 • Tetra Pak - stworzenie opakowania kartonowego, które będzie neutralne środowiskowo, wykonane w całości z materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych bądź z recyklingu. Ponadto, dążenie do osiągnięcia 90% zbiórki kartonów do płynnej żywności oraz osiągnięcia recyklingu na poziomie co najmniej 70% do 2030.
 • Too Good To Go osiągnięcie neutralności klimatycznej+ w roku 2022, po uratowaniu ponad 91 milionów posiłków. Równoważenie wszystkich nieuniknionych emisji poprzez wspieranie certyfikowanych projektów na rzecz klimatu: w Peru (zrównoważone rolnictwa i zalesianie) oraz w Indiach (OZE).
 • Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” S.A. - wdrożenie regularnego pomiaru śladu węglowego w zakresie 3 oraz włączenie dostawców i innych interesariuszy w działania ograniczające emisje gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości w celu zmniejszenia śladu węglowego w zakresie 3 o 20% do 2030 roku w odniesieniu do pierwszego roku obliczeniowego.
 • Żabka Polska Sp. Z o.o. - osiągnięcie neutralności klimatycznej (w ujęciu emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2) do 2025 roku.

 

Zobowiązania, których realizacja będzie miała wpływ na sytuację przyszłych pokoleń, zostały zamknięte w Kapsule dla Klimatu na najbliższe 9 lat, a symboliczny klucz przekazany został dzieciom, które w 2030 roku wejdą w dorosłość i zweryfikują złożone obietnice. Do tego czasu depozytariuszami Kapsuły pozostają Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

„Kapsuła dla Klimatu będzie przechowywana w murach Muzeum. Wierzymy, że szersze spojrzenie na ochronę środowiska stanie się standardem międzysektorowej współpracy. Dziś obszary, które pozornie działają na innych gruntach, mogą mieć duże znaczenie dla ochrony środowiska. Kultura łączy się z naturą, a natura jest częścią każdego z aspektów naszego życia.” – komentuje Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

 

Add a comment

Katowice, 13 września 2021 r. – XIII Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) i 6. European Tech and Start-up Days odbędą się w dniach 20-22 września br. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, a także online, spotkają się przedstawiciele biznesu, polscy i europejscy politycy, eksperci i naukowcy. Trzy kongresowe dni wypełnią debaty, dyskusje, prezentacje, wydarzenia towarzyszące. Do piątku (17 września) trwa rejestracja uczestników.

Add a comment

Biznes i Ekologia

BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki
BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki_1
BiE2_150_ jubileuszowy_1
BiE2_149_podglad_rozkladowki_1
Previous Next
1 2 3 4