Magazyn BIE

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda w Jeleniej Górze wziął udział w konferencji „Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego”. Rozmowa dotyczyła między innymi wsparcia regionów z polityki spójności na lata 2021-27, Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu.

Add a comment

Wiceminister Edward Siarka na spotkaniu z łowczymi okręgowymi

Add a comment

Minister zdrowia Adam Niedzielski spotkał się z Radą Organizacji Pacjentów działającą przy Rzeczniku Praw Pacjenta. „Konsultacje społeczne ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta są niezwykle ważnym etapem wprowadzania nowych rozwiązań. Głos organizacji pacjentów jest coraz lepiej słyszany, pomaga budować system opieki zdrowotnej i z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa” – zaznaczył Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Add a comment

Biznes i Ekologia

BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki
BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki_1
BiE2_150_ jubileuszowy_1
BiE2_149_podglad_rozkladowki_1
Previous Next
1 2 3 4