Magazyn BIE

Surowce stanowią koło napędowe każdej gospodarki. Trwające obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska prace nad przygotowaniem projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP) mają na celu zabezpieczenie dostępności do surowców dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Add a comment

Wyjątkowy projekt Executive Club, który ma na celu podkreślenie ogromnego znaczenia zaangażowania polskich przedsiębiorców w promowanie i wdrażanie idei zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Na konferencję zapraszane są czołowe postacie polskiej gospodarki i autorytety świata nauki z ogromnym
dorobkiem w obszarze rozwoju innowacji przy jednoczesnym rozwijaniu działań związanych z nurtem SRI oraz CSR. Zwieńczeniem uroczystości jest ceremonia rozdania „Diamentów Sustainable Economy”, podczas której nagradzane są podmioty wdrażające idee odpowiedzialnego biznesu oraz wyróżniające się działaniami
w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Executive Club jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących przeszło dwieście najważniejszych polskich i międzynarodowych spółek. Od kilkunastu lat w organizacji skupieni są prezesii przedsiębiorcy, którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Klub inspiruje i wspiera rozwój biznesu, organizuje dla swoich członków spotkania cykliczne, by umożliwić im wymianę idei oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych.

Magazyn biznes&EKOLOGIA Patronem Medialnym Konferencji.

 

https://www.youtube.com/watch?v=GO1Ep8BLN8I&t=16111s

 

https://www.youtube.com/watch?v=9AyLEI9VJTc&t=399s

Add a comment

Za nami kolejna międzynarodowa konferencja Eco-Miasto, która w tym roku odbyła się pod hasłem “Zielona odbudowa”. Przez dwa dni ponad 40 panelistów i prelegentów dyskutowało na temat zielonej transformacji miast po pandemii, poprawy jakości życia mieszkańców oraz wpływu miast na środowisko naturalne. Poznaliśmy także laureatów 8. edycji konkursu Eco-Miasto dedykowanego samorządom. Dwudniowe wydarzenie było transmitowane z Centrum Nauki Kopernik.

Zielona odbudowa - czas na radykalne zmiany

Podczas wydarzenia zwrócono uwagę jak istotne jest podejmowanie działań oraz zaangażowanie w działania na rzecz klimatu. „Potrzebujemy bezpiecznej przyszłości, a ta możliwa będzie, jeśli słuchając głosów liderów świata nauki, polityki, biznesu, think-tanków i ONZ, postawimy na zieloną odbudowę.” - powiedziała Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa, w przemówieniu otwierającym konferencję.

Ambasador Francji w Polsce Frédéric Billet zachęcił natomiast do szczególnego potraktowania tematu Zielonej Odbudowy w okresie przed konferencją COP26 (26. Konferencja Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu), jaka rozpocznie się za trzy tygodnie w Glasgow. Ambasador odniósł się do transformacji energetycznej i zielonego wodoru, mówił o szansie dla Europy na zbudowanie energetycznej niezależności na przyszłość. „Ochrona planety dotyczy każdego z nas. Nikt nie może pozostać w tyle.”— podkreślił.

W wystąpieniach otwierających konferencję nawiązano także do istotności wypracowania efektywnych sposobów reagowania na zachodzące zmiany. Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni Urzędu m.st. Warszawy, zasygnalizowała, że chcąc osiągnąć globalne zmiany, należy dążyć do zmiany wzorców konsumpcji, niemarnowania żywności, wymiany źródeł ciepła na ekologiczne i pogodzenie tych celów z zasadą sprawiedliwej transformacji.

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka w swoim wystąpieniu odniósł się do idei Zielonej Odbudowy, jako ważnej nie tylko dla okresu wychodzenia z epidemii COVID-19, ale przede wszystkim dla przemyślenia naszego miejsca w świecie. Minister zaznaczył, że w zielonej odbudowie ważne jest aby inspirować się rozwiązaniami pochodzącymi z natury. Mówiąc o wizji zielonych miast, nawiązał do programu Miasto z Klimatem, który wspiera miasta we wdrażaniu polityki ekologicznej i klimatycznej. “Zależy nam na pionierach, którzy będą inspiracją dla pozostałych i źródłem satysfakcji dla mieszkańców” — powiedział.

Nagrody dla samorządów - finał 8. edycji konkursu Eco-Miasto

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była ceremonia ogłoszenia zwycięzców 8. edycji konkursu Eco-Miasto. Nadesłano 85 zgłoszeń w klasyfikacji dla miast powyżej i poniżej 100 tyś. mieszkańców. Spośród nich, Jury nagrodziło dziewięć miejskich projektów w pięciu kategoriach konkursowych. W tym roku w kategorii Gospodarka Wodna Jury przyznało tylko jedną nagrodę – dla miasta powyżej 100 tyś. mieszkańców.  

Nagrody wręczyli Ambasador Francji w Polsce, Frédéric Billet oraz Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska. Przyznane zostały także nagrody specjalne oraz wyróżnienie Ministra Klimatu i Środowiska. Poniżej prezentujemy listę Zwycięzców i miast nagrodzonych w konkursie Eco-Miasto 2021:

Efektywność Energetyczna

 • Wrocław (miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców)
  za wdrożenie szeroko zakrojonego planu 'Wrocław bez Smogu' oraz liczne kampanie podnoszące świadomość mieszkańców. Doceniono także mierzalne, ambitne cele klimatyczne miasta.
 • Stary Sącz (miasto poniżej 100 tyś. mieszkańców)
  za kompleksowe i systemowe podejście do kwestii efektywności energetycznej. Doceniono wykorzystanie różnych form finansowania, jak również plany utworzenia klastra energii.

Gospodarka Odpadami

 • Kraków (miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców)
  za wieloaspektowość podjętych działań wykraczających poza wąsko pojęte zagospodarowanie powstających odpadów. Doceniono zrealizowane inwestycje, takie jak sieć zintegrowanych instalacji gospodarowania odpadami, która stwarza możliwość wykorzystania ich energetycznego potencjału.
 • Słupsk (miasto poniżej 100 tyś. mieszkańców)
  za wysoki poziom recyklingu oraz aplikację dla mieszkańców z harmonogramem odbioru odpadów. Doceniono m.in. plany zrealizowania podziemnych zbiorników na odpady z czujnikiem ich zapełnienia.

Gospodarka Wodna

 • Gdynia (miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców)
  za kompleksowe podejście i różnorodność działań, ograniczenie strat wody oraz szeroko zakrojoną kampanię na rzecz picia kranówki. Doceniono realizację projektów związanych z zielono-błękitną infrastrukturą.
 • Jury jednogłośnie zdecydowało o nieprzyznawaniu nagrody w klasyfikacji miasto poniżej 100 tyś. mieszkańców.

Zieleń Miejska

 • Warszawa (miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców)
  za opracowanie kompleksowej Mapy Koron Drzew umożliwiającej mieszkańcom monitorowanie dziewięciu milionów drzew w Warszawie i sadzenie drzew tam, gdzie są najbardziej potrzebne.
 • Zamość (miasto poniżej 100 tyś. mieszkańców)

za działania na rzecz klimatu w ramach projektu BEACON.

Zrównoważona Mobilność

 • Lublin (miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców)

za szerokie kampanie społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz stworzenie infrastruktury sprzyjającej multimodalności. Dostrzeżono plany zakupu autobusu wodorowego i produkcji zielonego wodoru.

 • Konin (miasto poniżej 100 tyś. mieszkańców) – za prowadzenie szerokich konsultacji społecznych w zakresie transportu miejskiego i plan zakupu autobusów wodorowych. Dostrzeżono działania budowy ścieżek rowerowych i uruchomienia systemu roweru miejskiego.

Wyróżnienia i nagrody specjalne partnerów strategicznych projektu

Wyróżnienie specjalne Ministra Klimatu i Środowiska, Michała Kurtyki przyznano miastu Zamość, za aktywności podejmowane na rzecz zielonego miasta.

Swoje nagrody wręczyli także partnerzy projektu.

 • Nhood Polska przekazała nagrodę – bon o wartości 6000 zł na szkolenia z zakresu zrównoważonego rozwoju – miastu Gdynia za rozwój uwzględniający ochronę środowiska.
 • Renault Polska przekazał miesięczne użytkowanie samochodu elektrycznego Renault Zoe połączone z wyjazdem studyjny do Paryża władzom Lublina i Konina za osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonej mobilności.
 • BNP Paribas Bank Polska postanowiło przyznać swoje nagrody – vouchery na bezpłatny audyt energetyczny dla wspólnot mieszkaniowych – wszystkim laureatom tegorocznej edycji.

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania aż sześciu debat i wystąpień czterech gości specjalnych. Jednym z głównych wątków, jakie pojawiały się w wypowiedziach prelegentów, była dbałość o zrównoważony rozwój, w którym potrzeby mieszkańców są zbalansowane a ekosystemu zachowane.

Transmisje z dwóch dni konferencji dostępne są na kanale YouTube Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Konferencja Eco-Miasto 2021 – Zielona Odbudowa jest zwieńczeniem projektu Eco-Miasto 2021, organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Projekt został zainicjowany w 2013 roku i od tego czasu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych wśród jednostek samorządu terytorialnego inicjatyw związanych z ochroną środowiska i propagowaniem rozwiązań ekologicznych. W ramach Eco-Miasta prowadzony jest konkurs dla samorządów, warsztaty regionalne, geoportal z przeglądem dobrych praktyk miejskich oraz międzynarodowa konferencja.

 

Konferencja „Eco-Miasto 2021 – Zielona odbudowa” odbywa się przy współpracy:
Organizatorzy:
Ambasada Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Współorganizator:
m.st. Warszawa
Partnerzy strategiczni:
BNP Paribas Bank Polska, Ceetrus, NHOOD Polska, Fundacja Veolia, Renault

Patronat honorowy: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Miast Polskich

Partner medialny: Teraz Środowisko, Biznes i Ekologia, Rzeczpospolita

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest jednym z pięciu ośrodków światowej sieci GRID (Global Resource Information Database) realizujących w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Zostało powołane do życia 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy UNEP, a Rządem Polski.

Posiadamy 30-letnie doświadczenie w pracy na rzecz zwiększania świadomości społecznej dotyczącej kryzysu klimatycznego, zanikania różnorodności biologicznej i wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju. Specjalizujemy się we wspieraniu biznesu w realizacji działań na rzecz środowiska naturalnego i wdrażania polityki odpowiedzialnego biznesu. Od lat upowszechniamy zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych w przepływie danych o środowisku. Centrum realizuje liczne projekty badawcze w konsorcjach europejskich, a także własne projekty tj.: kampania społeczna Zielona wstążka dla Planety, Program Climate Leadership, Re:Generacja, Partnerstwo SDGs Razem dla Środowiska, Karpaty Łączą.        

Więcej na: www.gridw.pl

Add a comment

Biznes i Ekologia

BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki
BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki_1
BiE2_150_ jubileuszowy_1
BiE2_149_podglad_rozkladowki_1
Previous Next
1 2 3 4