Wysoko cenimy kompetencje naszych pracowników. Wspieramy ich rozwój poprzez różnorodną ofertę szkoleniową, a także przydzielanie pracownikom zadań i stanowisk na miarę indywidualnych kompetencji, aspiracji i potencjału zawodowego.

Poprzez racjonalne zarządzanie kompetencjami, wiekiem, bogactwem talentów naszych pracowników, dążymy do zbudowania zgranych, twórczych i wyspecjalizowanych zespołów. Dbamy o dobry przepływ informacji. 

Lubisz wyzwania? Duża odpowiedzialność motywuje Cię do działania?

Potrafisz spojrzeć na problemy z różnych perspektyw i precyzyjnie określać rozwiązania?

Chcesz się zaangażować w działania i projekty chroniące zasoby naturalne dla następnych pokoleń?

Damy Ci szansę realizacji Twoich zainteresowań zawodowych w ramach różnorodnych projektów.

Pracując z nami będziesz mógł mieć m.in. realny wpływ na:

  • kształtowanie systemu ochrony środowiska
  • zarządzanie zasobami naturalnymi
  • projekty w ramach współpracy międzynarodowej
  • edukację ekologiczną
  •  

Dołącz do naszego zespołu.

Biznes i Ekologia

BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki
BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki_1
BiE2_150_ jubileuszowy_1
BiE2_149_podglad_rozkladowki_1
Previous Next
1 2 3 4